Puhelinnumero

Kysy lisää!

+358 400 804 657

Kasvanut kysyntä on johtanut siihen, että meidän on ollut pakko alkaa varautua riittävän tuotantokapasiteetin turvaamiseen myös jatkossa. Tämän vuoksi olemme päättäneet investoida toiminnassamme nyt myös tuotantotilojen laajentumiseen.

Yrityksellämme on ollut viime aikoina paljon tekeillä. Tuotteita on lähtenyt maailmalle ennätysmäärä ja kiirettä on pitänyt vähän joka osa-alueella. Koska liiketoimintamme on aina perustunut tasaiseen ja määrätietoiseen kehitysmalliin, ei lisätilan tarve ei ole kuitenkaan tullu meille yllätyksenä. Laajentuminen on osa yrityksemme luonnollista kehityskulkua, joten meillä on ollut hyvin aikaa suunnitella siihen liittyviä ratkaisuvaihtoehtoja.

Lähtökohtana laajentumiselle on ollut jo alusta lähtien se, ettei mitään tuotannon vaihetta siirretä liian kauaksi varsinaisesta tehtaastamme, koska meille on tärkeää pystyä olemaan konkreettisesti läsnä tuotannon kaikissa vaiheissa. Tästä syystä laajentumista varten käyttöönotettavat tilat tulisi joko rakentaa nykyisen toimipisteemme yhteyteen, tai sijaita riittävän lähellä nykyistä sitä.

Tällä kertaa meidän ei onneksemme tarvinnut alkaa rakentaa uutta, sillä sopiva tilakokonaisuus löytyi valmiina nykyisen tehtaamme välittömästä läheisyydestä. Tämä on tietyllä tapaa erittäin onnekas sattuma, sillä näin pystymme saamaan uudet tilat käyttöömme matalalla riskillä hyvinkin nopeasti. Laajennus onkin tarkoituksena saada täysimääräisesti käyttöön jo kesän jälkeen.

Seuraavaksi vain saneeraamme tilat käyttöömme sopiviksi, minkä jälkeen tuotantokapasiteettimme on nostettu jälleen uudelle tasolle. Kaiken kaikkiaan kyseinen laajennus kasvattaa tuotantotilojemme yhteenlaskettua kokonaismäärä noin kolmanneksella.

Tuotannon laadunvalvonta on asiakastyytyväisyytemme perusta

Pitämällä koko tuotantoketjun omissa käsissämme, haluamme lähettää maailmalle viestin siitä, että me myös todella teemme itse omat tuotteemme ja täten seisomme ylpeinä niiden takana. Jak Metalli Oy:n toiminnalle on ollut tyypillistä, että me emme lähde kilpailemaan markkinoille halvimmilla hinnoilla tai perusteettomiin lupauksiin pohjautuvalla mielikuvamainonnalla. Meitä ohjaa aito halu tehdä parhaamme ja näin osoittaa maailmalle kuinka hyviä vientituotteita Suomessa osataan valmistaa.

Tuotannon keskittämisellä on kuitenkin suora vaikutus myös asiakastyytyväisyyteen. Kun koko tuotantoketjun on täysin meidän omassa kontrollissa, pystymme varmistamaan sen, että asiakkaamme saavat varmasti sen, mitä olemme heille luvanneet. Tästä syystä meille on erittäin tärkeää että pystymme olemaan läsnä tuotantomme kaikissa eri vaiheissa.

Kun huolehdimme siitä, että tuotteidemme laatu pysyy korkealla ja odotuksia vastaavalla tasolla, on tällä luonnollisesti suora yhteys myös asiakastyytyväisyyteen. Koska viimekädessä lopullisen laatuarvion tuotteesta antaa aina käyttäjä, on meille kaikista tärkeintä se, että tuotteemme vastaavat laadultaan vähintäänkin sitä, mitä me olemme käyttäjille luvanneet.

Meitä ohjaa aito halu tehdä parhaamme ja näin osoittaa maailmalle kuinka hyviä vientituotteita Suomessa osataan valmistaa

Laajentumisella haetaan kasvua kansainvälisiltä markkinoilta kotimaisen työn voimalla

Kun markkina-alueemme kasvaa ja uusia jälleenmyyjiä löytyy ympäri maailmaa, on selvää yrityksemme on pystyttävä vastaamaan myös tästä seuraaviin haasteisiin. Tuotantotilojen laajentuminen onkin näin osa myös suurempaa visiota, jossa tuotteiden kysynnän odotetaan kasvavan tasaisesti tunnettuuden myötä. Ja näin siinä todellisuudessa näyttää myös käyvän.

Viime aikoina olemme saaneet jalansijaa erityisesti Yhdysvalloissa ja Kanadassa, johon on lähtenyt lyhyessä ajassa paljon tuotteitamme. Etsimme aktiivisesti myös uusia kontakteja eri puolilta maailmaa ja kaikki ennusteet viittaavat siihen, että kysyntä ei ole ainakaan laantumassa. Tästä syystä haluamme varmistaa myös jatkossa, että pystymme tarjoamaan tuotteitamme kaikille niitä haluaville.

Suuren mittakaavan kansainvälistymistavoitteet eivät kuitenkaan vähennä kotimaisen työvoiman roolia toiminnassamme. Asia on nimittäin päinvastoin, sillä mitä enemmän vientimme vetää, sitä enemmän se tarkoittaa työtä myös suomeen. Näin tuemme samalla kotimaista työllisyyttä ja yrittäjyyttä aina paikallistasolta lähtien. Tuotannon keskittämisellä onkin siis myös tässä mielessä ideologinen merkitys.

Tiedotamme myöhemmin lisää yrityksemme toiminnan tulevaisuudesta. Suuria ja hienoja asioita on tapahtumassa, joten kannattaa olla kuulolla! Muista seurata toimintaamme myös Facebookissa, Instagramissa ja Youtubessa!

COPYRIGHT 2024 |

Powered by Bautomo