Puhelinnumero

Kysy lisää!

+358 400 804 657

Kesän aikana JAK:n joukkue on kasvanut vastaamaan toiminnan laajentumiseen. Esittelemme nyt hallinnon puolella uutena kasvona aloittaneen Tiina Salinin.

Yrityksemme henkilöstömäärä on kasvanut tasaisesti etenkin tuotannon puolella ja nyt tiimiimme on saatu uusi pelaaja myös hallinnolliselle puolelle. Uudeksi hallintojohtajaksi nimitetty Tiina Salin omaa pitkän linjan kokemusta taloushallinnon työtehtävistä ja ymmärtää myös tuotantotalouden teknisempiä piirteitä.

Tiina tuo laajan kokemuksensa yritystoiminnan eri osa-alueista monipuolisesti JAK-Metalli Oy:n käyttöön. Yrityksemme palveluksessa hän vastaa sisäisten tehtävien lisäksi esimerkiksi myynti- ja toimitusketjun sujuvuudesta. Tiina tulee jatkossa ottamaan myös näkyvämpää roolia suoraan asiakasrajapinnassa ja kansainvälisten suhteiden hoitamisessa.

Tiina Salin omaa pitkän linjan kokemusta taloushallinnon työtehtävistä

”JAK-Metallilla minut on otettu todella hyvin vastaan ja täällä on helppo viihtyä, keskustelu on avointa ja ihmiset välittömiä. On mielenkiintoista olla mukana kansainvälisen kasvun tiellä olevassa yrityksessä ja tuoda palettiin oma osaamiseni.” – kertoo Tiina ensimmäisten kuukausien kokemusten jälkeen.

Uuden hallinnollisen tehtävän perustaminen on tärkeä asia yrityksemme kannalta ja Tiina on jo nyt vakuuttanut meidät kyvykkyydellään sekä motivoituneella asenteellaan. Yksi osa-syy Tiinan valikoitumisella tähän työtehtävään liittyikin myös hänen aitoon kiinnostukseen yrityksemme toimintaa kohtaan.

Onnittelemme Tiinaa uuden työtehtävän johdosta ja toivomme yhteistyömme olevan molemmin puolin palkitseva ja pitkäkestoinen!

Uudistusten avulla takaamme riittävät palveluresurssit

Tarve hallinnollisten tehtävien eriyttämiselle ja selkeyttämiselle on ollut suuri, koska yrityksessämme erilaiset työtehtävät ja prosessit ovat lisääntyneet valmistamiemme tuotteiden kysynnän kasvettua merkittävästi suhteellisen lyhyellä aikavälillä. Olemme avanneet kokonaan uusia markkina-alueita sekä luoneet innovatiivisia yhteistyömuotoja eri sidosryhmien kanssa. Näiden eteenpäinvieminen ja olemassa olevien toimintatapojen kehittäminen on paremmin mahdollista isommalla määrällä käsipareja.

Koska suhteemme kansainvälisiin jälleenmyyjiimme ovat hyvät ja haluamme tarjota heille jatkossakin parasta mahdollista palvelua, on uuden hallintojohtajan mukanaan tuoma lisäarvo yrityksemme toiminnalle erittäin merkittävä asia. Näin pystymme takaamaan riittävät resurssit tulevaisuudessakin sekä kehittämään liiketoimintaamme kohti seuraavia haasteita.

Pitämällä kiinni tietyistä periaatteista ja tekemällä työmme arvojemme mukaisesti, vaikutamme suoraan myös yhteistyöverkostomme toimintaan sekä niihin mielikuviin, mitä yrityksemme haluaa maailmalle viestittää.

Uuden hallintojohtajan mukanaan tuoma lisäarvo yrityksemme toiminnalle erittäin merkittävä asia

Katseet yhä suuremmin kohti kansainvälisiä markkinoita

Syy kysynnän ja tuotantomme kasvamiselle selittyy etenkin kansainvälistymisen myötä, sillä kotimaan lisäksi tuotteemme ovat saaneet jo nyt vahvan jalansijan myös ulkomailla. Katseemme onkin yhä vahvemmin suunnattu kohti kansainvälisiä markkinoita ja tavoitteenamme on valmistaa tuotannostamme vielä entistä suurempi osuus suoraan vientiin.

Vaikka kilpailu kansainvälisesti on kovaa, olemme saaneet huomata kuinka kysynnän kasvu seuraa lineaarisesti tunnettuuden myötä tulevaa arvostusta tuotteitamme kohtaan. Käyttäjät osaavat arvostaa laatua ja tästä syystä pyrimme aikaisempaa enemmän myös siihen, että tuotemerkkimme tunnetaan yhä laajemmin yhtenä alan kärkinimistä myös kansainvälisesti.

Etsimme aktiivisesti uusia potentiaalisia yhteistyökumppanuuksia ja pidämme silmämme auki myös muille mahdollisuuksille, mitä markkinat ikinä meille vain tarjoavat.

Muitakin uusia mielenkiintoisia tuulia meillä puhaltaa, niistä lisää myöhemmin. Muista seurata toimintaamme myös Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa!

COPYRIGHT 2024 |

Powered by Bautomo