Puhelinnumero

Kysy lisää!

+358 400 804 657

JAK-Metalli Oy:n monipuolinen ja ammattitaitoinen suunnitteluosasto on tuotekehityksen ydin ja laadun tae

Suunnittelussa yhdistyvät analyyttinen ajattelu, tuotannolliset ja taloudelliset vaatimukset sekä tietotaito todellisista käyttöolosuhteista, joiden pohjalta tuotteemme saavat lopullisen muotonsa. Modernit ohjelmistot ja tehokas tietotekninen varustelu takaavat nopean ja sujuvan suunnittelutyön kaikissa suunnitteluprosessin vaiheissa.

Hyödynnämme asiantuntijapalveluita suunnittelutyössä ja käytössämme on monipuoliset sekä jatkuvasti kehittyvät ohjelmistot: SolidWorks 2020 3D CAD ja Vertex G4 2D/3D. Lujuuslaskentaa teemme SolidWorks-ohjelmistolla.

Prototyyppien kehitys, uusien osien ja toimintojen mallinnus, dokumentaatio sekä tuotanto- ja käyttöominaisuuksien analysointi muodostavat jatkuvan tuotekehitysprosessin. Suunnittelutyössä otetaan huomioon valmistuksen tehokkuus, raaka-aineiden käyttö sekä tuotteidemme halutut laatuominaisuudet erityisesti loppukäyttäjän näkökulmasta.

Suunnitteluosastollamme mallinnetaan valmistettavien tuotteiden pienimmätkin yksityiskohdat

Suunnittelun keskiössä on yhteistyö ja keskustelu tuotannon ja käyttäjien välillä

Tuotteidemme käyttökohteet ja markkinat vaihtelevat hyvin paljon kohdemaasta riippuen. Haluamme kuunnella asiakkaitamme ja olla valmiina kehittämään ja kehittymään. Suunnittelun lähtökohtana pidämme asiakkaidemme kanssa käytävää keskustelua. Tavoitteenamme on suunnitella tuotteita ja ratkaisuja eri kohdemaiden tarpeisiin yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Suunnitteluosastomme on tiiviissä yhteistyössä tuotetestauksen ja tuotannon kanssa tuotteiden toimivuuden ja kustannustehokkaan tuotannon varmistamiseksi. Hyödynnämme suunnittelussa laajaa kansainvälistä yhteistyöverkostoamme ja tämän myötä meillä on suunnittelua mm. Pohjois-Amerikassa. Analysoimme loppukäyttäjiltä eri puolilta maailmaa saatavaa käytännön tietoa ja kokemuksia tuotteista. Saatu data toimii työkaluna suunnittelijoillemme nykyisten tuotteiden parantamiseksi ja kokonaan uusien ratkaisujen kehittämisessä.

COPYRIGHT 2024 |

Powered by Bautomo