Vipuvoimaa EU:lta – Vientiin kasvua uusilta markkinoilta ja tuotannon kehittämisestä

Kehityshankkeella toteutetaan yrityksen strategian mukaista viennin laajentamista etsimällä uusia markkina-alueita. Kiinteänä osana kansainvälistymisen lisäämistä hankkeessa tehdään merkittävää tuotekehitystyötä uusien käyttäjäryhmien tavoittamiseksi sekä muuttuviin menetelmätarpeisiin vastaamiseksi. Hankkeen yhtenä osana on nykyisten tuotantotilojen kehittäminen tuotantokapasiteetin lisäämiseksi ja nopeuttamiseksi sekä tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto materiaalivirtojen ja työvaiheiden seurannan ja ohjaamisen parantamiseksi.

Kehitystoimenpiteillä vastataan kysynnän kasvuun sekä parannetaan yrityksen energiatehokkuutta. Tuotannon virtaviivaistaminen lisää myös työturvallisuutta ja -viihtyvyyttä.

Jak Metalli Oy kehittää toimintaansa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 ja Keski-Suomen ELY-keskuksen avulla.